Index News Program Registration Venue Accommodation Reimbursement Download Organizing Committee/Contact

August 28-29, 2015

Hörsaal 6, Carl-Zeiss-Str. 3, 07743 Jena


Contact Information

Please write an e-mail to info@gcccd-ev.de in case you have any questions.


Conference Organizing Committee

Jena Organizing Committee

 • Mr. Qingfu ZHU
 • Chairman of Organizing Committee, Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Dr. Jianwei TONG
 • Chairman, Lubrizol Deutschland GmbH
 • Dr. Yanze REN
 • Vice Chairman, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
 • Dr. Xiaoyan CAO
 • Treasurer, Universität zu Köln
 • Ms. Yu QIAO
 • Secretary, Technische Universität Dortmund
 • Dr. Lisong XIAO
 • Board member, Universität Duisburg-Essen
 • Dr. Hongchu DU
 • Board member, Forschungszentrum Jülich
 • Dr. Pengfei GAO
 • Board member, Universität Münster
 • Dr. Zhenglong ZHANG
 • Board member, Leibniz Institute of Photonic Technology
 • Mr. Lan WANG
 • Alternate board member, Helmholtz-Zentrum Berlin
 • Dr. Jun ZHANG
 • Webmaster, Universität zu Köln
 • Mr. Qingfu ZHU
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Dr. Zhenglong ZHANG
 • Leibniz Institute of Photonic Technology
 • Mr. Mengbo ZHOU
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Ms. Xiaoyuan ZHANG
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Ms. Jinjin LIU
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Mr. Wei LI
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Mr. Xuekai MA
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Mr. He LIU
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Dr. Jingwei WANG
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Dr. Guojun GAO
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Mr. Chunyang CHEN
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena

  2015 © Gemeinschaft Chinesischer Chemiker und Chemieingenieure in Deutschland e.V. Produced by Jun Zhang